Serviciile de medicina muncii vin cu solutii in problemele de sanatate. Daca acestea sunt corect accesate, pot ajuta angajatul sa conştientizeze necesitatea de a fi sănătos, pentru el insusi, cat si pentru familie, loc de munca, societate. In acest scop, medicul de medicina muncii impreuna cu departamentele de resurse umane pot elabora programe de sanatate ocupationala,  programe de gestionare eficienta a stresului, ergonomie, sanatate si securitate la locul de munca, adaptare la sarcinile de munca si la mediul de lucru, atingand toate laturile activitatii pe toate nivelele organizatiei.

Controlul medical periodic include:

înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea angajării, sau de la ultimul control medical periodic până în momentul controlului medical respectiv

examenul clinic efectuat de medicul specialist de medicina muncii

examene clinice şi paraclinice complementare, diferenţiate în funcţie de vârstă, sex, stare de sănătate.

 

Obligaţia angajatorului este de a completa pentru fiecare angajat

Fişa de solicitare pentru angajare / pentru controlul periodic;

Fişa de expunere la riscuri profesionale (angajare / control periodic).

Monitorizarea stării de sănătate a personalului expus la riscuri profesionale

Orice angajat cu aptitudine condiţionată sau inapt temporar va intra într-un program de supraveghere specială, în care medicul de medicina muncii va urmari evoluţia afecţiunii depistate până la vindecarea / stabilizarea ei, legătura cu medicul de familie sau medicul specialist fiind în această etapă deosebit de importantă.

Medicul de medicina muncii va prezenta angajatorului un raport scris cu privire la situaţia stării de sănătate a angajaţilor în relaţie cu condiţiile de muncă şi riscurile profesionale.

Share this Page